Đóng

15/07/2019

Vẽ trang trí thủy tinh và gốm sứ/ Vẽ trang trí áo, vải – khóa 07/2019 (Cơ sở chính)

Khung lớp: Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 – 16g00

Khai giảng: ngày 22/7/2019

Học phí: 600.000 đồng/ khóa

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Trung

Chương trình học:

VẼ TRANG TRÍ THỦY TINH & GỐM SỨ (CƠ BẢN)

Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Văn Trung

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình, dụng cụ khóa học. Thực hành mẫu trang trí thủy tinh gốm sứ
 2. Hướng dẫn đi nét line mẫu phổ thông cơ bản
 3. Hướng dẫn đi nét line mẫu phổ thông cơ bản (tt)
 4. Hướng dẫn cách tải màu, phối màu trên nền kính thủy tinh
 5. Hướng dẫn cách tải màu, phối màu trên nền kính thủy tinh (tt)
 6. Hướng dẫn cách scan nét trên gương soi – Thực hành mẫu trang trí gương soi
 7. Hướng dẫn cách scan nét trên gương soi – Thực hành mẫu trang trí gương soi (tt)
 8. Hướng dẫn cách scan nét trên bình lọ hoa – Thực hành phối màu
 9. Hướng dẫn cách scan nét trên bình lọ hoa – Thực hành phối màu (tt)
 10. Thực hành mẫu màu nhũ
 11. Thực hành – Kiểm tra cuối khóa
 12. Tổng kết mẫu vẽ

 

VẼ TRANG TRÍ ÁO VẢI (CƠ BẢN)

Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Văn Trung

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình, dụng cụ khóa học
 2. Lý thuyết về màu sắc, cách phối màu, cách dựng hình và scan mẫu lên áo
 3. Vẽ và thiết kế mẫu hoa sen
 4. Vẽ và thiết kế mẫu hoa sen (tt)
 5. Vẽ và thiết kế mẫu hoa sen (tt)
 6. Vẽ và thiết kế mẫu chim hạc
 7. Vẽ và thiết kế mẫu chim hạc (tt)
 8. Vẽ và thiết kế mẫu chim hạc (tt)
 9. Vẽ và thiết kế mẫu hoa văn kim tuyến
 10. Vẽ và thiết kế mẫu hoa văn kim tuyến (tt)
 11. Thực hành – Kiểm tra cuối khóa
 12. Tổng kết mẫu vẽ

 

VẼ TRANG TRÍ ÁO VẢI (NÂNG CAO)

Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Văn Trung

 1. Sinh hoạt lớp – Vẽ và thiết kế hoa mẫu đơn
 2. Vẽ và thiết kế hoa mẫu đơn (tt)
 3. Vẽ và thiết kế hoa mẫu đơn (tt)
 4. Vẽ và thiết kế mẫu chim nhỏ
 5. Vẽ và thiết kế mẫu chim nhỏ (tt)
 6. Vẽ và thiết kế mẫu chim nhỏ (tt)
 7. Vẽ và thiết kế mẫu hoa hồng + bươm bướm
 8. Vẽ và thiết kế mẫu hoa hồng + bươm bướm (tt)
 9. Vẽ và thiết kế mẫu hoa hồng + bươm bướm (tt)
 10. Vẽ và thiết kế mẫu với màu nhũ + kim tuyến
 11. Thực hành – Kiểm tra cuối khóa
 12. Tổng kết mẫu vẽ
Bài viết liên quan