Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018, 7:55 GMT +7
Trang chủ

Trang trí móng (vẽ kim, cọ nét, cọ tóc) - Khóa 11/2018 (Cơ sở chính)

Thời gian học:

 • Thứ 2 - 4 - 6: từ 8g00 - 10g30 hoặc 13g30 -16g00 hoặc 17g30 - 20g00
 • Thứ 3 - 5 - 7: từ 8g00 - 10g30 hoặc 13g30 -16g00
 • Chủ nhật: từ 8g00 - 12g00

Khai giảng:

 • Thứ 2 - 4 - 6: ngày 26/11/2018
 • Thứ 3 - 5 - 7: ngày 27/11/2018
 • Chủ nhật : ngày 02/12/2018

Học phí: 660.000 đồng/ khóa/lớp

Khung lớp

Tên lớp

THỨ 2 – 4 - 6

THỨ 3 – 5 - 7

Sáng chủ nhật

 8g00–10g30

13g30–16g00 

17g30–20g00

8g00–10g30  

13g30–16g00

17g30–20g00 8g00–12g00
Kỹ thuật vẽ cọ kim, cọ nét      

GV:

Thanh Hồng
Minh Lý

GV:

Thủy Tiên
Thanh Hồng

GV:

Hoàn Phương

GV:

Thu Phát
Minh Lý

GV:

Hoàn Phương

 

GV:

Thủy Tiên

Kỹ thuật vẽ cọ nét, cọ tóc     

GV:

Thanh Hồng
Minh Lý

GV:

Thủy Tiên
Thanh Hồng

GV:

Hoàn Phương

GV:

Thu Phát
Minh Lý

GV:

Hoàn Phương

 

GV:

Thủy Tiên

Chương trình học

KỸ THUẬT VẼ KIM VÀ CỌ NÉT

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản. Phương pháp phối màu.
 3. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình và kẻ sọc kim trên móng.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 7. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp đính hạt đá.
 8. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu.
 9. Phương pháp vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu, đính hạt đá.
 10. Phương pháp sơn lam màu kết hợp cọ nét.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ KIM VÀ CỌ NÉT (sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản. Phương pháp phối màu. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình và kẻ sọc kim trên móng.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 3. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp đính hạt đá. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Phương pháp vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu, đính hạt đá. Phương pháp sơn lam màu kết hợp cọ nét. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ NÉT VÀ CỌ TÓC

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ. Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc.
 3. Nguyên tắc vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ.
 5. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc.
 6. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 7. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc.
 8. Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh.
 9. Kỹ thuật kết hợp cọ nét và cọ tóc.
 10. Phương pháp kết hợp các kiểu sơn thời trang vào mẫu vẽ.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ NÉT VÀ CỌ TÓC (sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ. Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc. Nguyên tắc vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 3. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc. Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Kỹ thuật kết hợp cọ nét và cọ tóc. Phương pháp kết hợp các kiểu sơn thời trang vào mẫu vẽ. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.
   

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG CƠ BẢN)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản. Phương pháp lấy màu vẽ.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản cơ bản.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản và chấm bi.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ bản kết hợp với cọ tóc.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ bản ráp hoa.
 7. Kỹ thuật vẽ cọ bản phối màu.
 8. Kỹ thuật vẽ cọ bản tạo hình.
 9. Kỹ thuật vẽ cọ bản 3 màu.
 10. Phối hợp sơn kiểu với cọ bản.
 11. Kiểm tra cuối khóa
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (sáng chủ nhật)

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG CƠ BẢN)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản. Phương pháp lấy màu vẽ. Kỹ thuật vẽ cọ bản cơ bản.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ bản và chấm bi. Kỹ thuật vẽ cọ bản kết hợp với cọ tóc. Kỹ thuật vẽ cọ bản ráp hoa.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản phối màu. Kỹ thuật vẽ cọ bản tạo hình. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản 3 màu. Phối hợp sơn kiểu với cọ bản. Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN NÂNG CAO

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG NÂNG CAO)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản thịnh hành. Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản.
 3. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản. Cách phối màu hoa và lá.
 4. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh kết hợp trên nền sơn kiểu thời trang.
 5. Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa.
 6. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 7. Kỹ thuật tạo nền ấn tượng vào mẫu vẽ.
 8. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với
  phụ liệu trang trí móng.
 9. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng vào mẫu vẽ.
 10. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN NÂNG CAO (Sáng chủ nhật)

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG NÂNG CAO)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản thịnh hành. Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản. Cách phối màu hoa và lá.
 2. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh kết hợp trên nền sơn kiểu thời trang. Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 3. Kỹ thuật tạo nền ấn tượng vào mẫu vẽ. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với phụ liệu trang trí móng. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng vào mẫu vẽ. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

 


Aluminum Shutters Aluminum Railings shop cau long hang nhat suc khoe gia dinh qua luu niem
       Số lượt truy cập: 12171777

NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ CHÍNH: 188 - 192 - 194 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 316 447 - Fax: 39 316163 - Email:
nvhpntp@nvhphunu.vn

CƠ SỞ 2: số 02 Nguyễn Đổng Chi, Phường Tân Phú, Quận 7
Điện thoại: 54 110 630 - Fax: 54 110 633

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Thủy - Chịu trách nhiệm nội dung
GP:36/GP-STTTT do Sở Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 15/8/2017

© Bản quyền năm 2010-2013 Nhà Văn Hóa Phụ Nữ TP.HCM
Phát triển bởi MHJSC