Đóng

18/10/2021

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 05/2021

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 05/2021 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 22/10/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 01/11/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 26/11/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 02/11/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 27/11/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 02/11/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 25/11/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 30/10/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 21/11/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 31/10/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 21/11/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan